Lab Analyse

Hvis du klikker på bildene nedenfor, åpnes det i større formater.

Ved å bruke den unike koden nederst i hver analyse kan du bekrefte at den er ekte via Janoshik.

Testosterone P 100mg/ml

Testosterone P 150mg/ml

Testosterone E 250mg/ml

Testosterone E 350mg/ml

Testosterone U 250mg/ml

Sustanon 250mg/ml

Sustanon 350mg/ml

EQ 200mg/ml

EQmix 350mg/ml

Trenbolone A 100mg/ml

Trenbolone A 150mg/ml

Trenbolone E 200mg/ml

Nandrolone PP 100mg/ml

Nandrolone PP 150mg/ml

Nandrolone D 200mg/ml

Nandrolone D 350mg/ml

Nandrotest 225mg/ml

Ripped Mix 400mg/ml

Cutmix 225mg/ml

Kaptenens HGH 98,9%

Aromasin 20 mg/tab

Dianabol 20 mg/tab

M1T 20 mg/tab

Nolvadex 20 mg/tab

Proviron 20 mg/tab

Superdrol 20 mg/tab

Turinabol 20 mg/tab